• December 4, 2023

Buxbom häck

En enkel växt – ensam eller som häck – som är snygg, tålig och grön, är buxbom eller buxbom. Du kan placera den i solen, men även i skuggan. Som sagt är det väldigt enkelt. Buxbom är känslig för buxbomslarven och buxbomsmotet, men den är och förblir en mycket populär växt. Det är faktiskt ganska…

Read More